Rozwiązanie jest w trakcie testów po stronie Klienta. Podczas testów rejestrowane są wszystkie uwagi i sugestie dotyczące ergonomii oraz benchmarkingu procesów serwisowych.Our Consultants and Developers prepared an iOS 6-based service operation solution adapted for iPads. The solution had been personalized for the Service Director, Head of Call Center and the Head of International Office.