Zespół Nubiz, składający się z programistów i konsultantów przygotował rozszerzenie dotychczasowych funkcji APO używanych przez Ruch S.A. Prace obejmowały, m.in. zmiany mechanizmu metody planowania ze średniej arytmetycznej na statystyczny mechanizm planowania, wdrożenie pulpitu sterowania prognozą do korygowania prognoz, opracowanie mechanizmu do zarządzania uzupełnieniami, a także wdrożenie alertów.