Ruch S.A. wyznaczył sobie cel – „Zwiększenie efektywności operacyjnej firmy RUCH S.A.”.
Cel ten ma być osiągnięty poprzez wdrożenie systemu SAP CRM. Konsultanci Nubiz przygotowali dokument omawiający procesy biznesowe, które zostaną zaimplementowane w przyszłym wdrożeniu systemu SAP CRM.
Koncepcja obejmowała analizę wszystkich obszarów biznesowych:
  • Dystrybucja prasy,
  • Prenumerata,
  • Sprzedaż detaliczna,
  • E-commerce,
  • Współpraca z InPost,
  • Paczka w Ruch.
Zgłoszenia od Agentów (Kioskarzy), Klientów i innych partnerów biznesowych są przyjmowane w w Contact Center, a następnie, na podstawie skategoryzowanego tematu, przesyłane do odpowiedzialnych osób z II linii wsparcia.