Na początku lipca uruchomiliśmy SAP CRM w obszarze SAP Contact Center. System jest połączony z centralką telefoniczną. Agenci CC mają dostęp do danych Klienta zreplikowanych z ERP. Mogą odpowiedzieć Klientowi na jego pytania w oparciu o swoją wiedzę oraz przygotowaną bazę wiedzy. Jeśli Agenci CC nie znają odpowiedzi, mogą przekazać zgłoszenie do II linii wsparcia. W kolejnych etapach trawającego projektu przekazujemy PSG kolejne procesy obsługi Klienta w II linii wsparcia.