W projekcie wdrożeniowym, po Starcie Systemu, przeszliśmy do fazy wsparcia Klienta, w której uruchomiliśmy kolejne funkcjonalności lub zmieniliśmy poprzednie. W Contact Center zmieniliśmy ekran identyfikacji Klienta. Nowy ekran pozwala na podgląd Zleceń i Zawiadomień serwisowych utworzonych w systemie ERP, a dotyczących danego Klienta. Uruchomiliśmy także tworzenie kampanii marketingowych; emailowych i smsowych wraz z rejestracją odpowiedzi Klientów na nie. Została również dodana funkcjonalność Segmentacji Klientów w oparciu o dane w BW.