Aktualności

Kolejny semestr z SAPem na UWr

Już po raz trzeci konsultanci naszej firmy prowadzą, dla studentów informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, zajęcia semestralne z programowania w środowisku SAP.For the third time out consultants conduct semester classes on SAP programming for Wrocław University IT students.

SAP IS-U w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa w Zabrzu

W czerwcu 2012 zakończyło się wdrażanie kolejnego etapu systemu SAP w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa w Zabrzu.
Projekt prowadziła firma AtoS. Programiści i konsultanci z Nubiz również uczestniczyli w tym projekcie.
In June 2012 the implementation of another stage of SAP system at Górnośląska Spółka Gazownictwa at Zabrze had been finished. The project was conducted by AtoS. Consultants and Software Developers from Nubiz also participated in that project.

Nubiz wdraża system SAP CRM 7.01 w Amice Wronki

Nubiz wdraża system SAP CRM w firmie Amica Wronki SA. Z rozwiązania będą korzystać pracownicy i kierownictwo serwisu fabrycznego, pracownicy serwisów autoryzowanych oraz pracownicy sieci sklepów AGD.Nubiz implements an SAP CRM system at Amica Wronki S.A. Employees and Heads of the factory service, employees of authorized service stations as well as employees working at stores with household appliances will use this solution.

Zajęcia z SAP ERP na UWr

Konsultanci naszej firmy już od dwóch lat prowadzą zajęcia semestralne z programowania w środowisku SAP dla studentów informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim.For two years now, our consultants conduct semester classes on SAP programming for Wrocław University IT students.

Współpraca z wiodącymi na rynku

Nasza firma zacieśnia współpracę z firmą Siemens. Obsługujemy bieżące projekty. Rozszerzamy standardową funkcjonalność systemów ERP i CRM. Tworzymy unikalne rozwiązania dla SAP IS/Utilities. Organizujemy konferencje. Prowadzimy wspólnie presales…Our company tightens its cooperation with Siemens. We handle their current projects. We expand the standard functionality of ERP and CRM systems. Nubiz also creates unique solutions for SAP IS/Utilities. We organize conferences and conduct presales together…

Zajęcia z SAP ERP na UWr

Konsultanci i programiści spółki Nubiz prowadzą w tym semestrze zajęcia z SAP ERP na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajęcia z konsultantami z obszarów Zaopatrzenie, Finanse, Kontroling, Sprzedaż i Dystrybucja, Hurtownia Danych, ABAP pozwoli studentom zapoznanać się z pracą na styku Biznes i IT.This semester, Consultants and Developers from Nubiz will conduct SAP ERP classes at Wrocław University. Lessons with Consultants specializing in Supply, Finances, Controlling, Sales and Distribution, Data Warehouse and ABAP will familiarize the students with work that merges Business and IT.

SAP CRM Grants Management for Grantor w Komisji Europejskiej

W związku z dynamicznym rozwojem spółki Nubiz, nawiązano współpracę z nowym zagranicznym partnerem. Naszym najnowszym projektem jest udział we wdrożeniu SAP CRM Grants Management w Dyrektoriacie Generalnym Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Komisji Europejskiej w Brukseli.Because of Nubiz’s dynamic growth, we started a cooperation with a new foreign partner. Our latest project is contributing towards an implementation of SAP CRM Grants Management at Justice, Freedom and Security Directorate General at Brussels.

Programista JAVA/ABAP

Oczekiwania:
min. 2-letnie doświadczenie w pracy w module SAP ERP SD,
doświadczenie z zakresu programowania ABAP i/lub JAVA,
wykształcenie wyższe,
znajomość języka angielskiego,
umiejętność analitycznego myślenia i samodzielność,
zaangażowanie i mobilność,
komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy.
Dodatkowymi atutami będą:
znajomość języka niemieckiego.
Oferujemy:
możliwość pracy przy ciekawych projektach biznesowo-informatycznych,
pracę z doświadczonymi konsultantami w kompetentnym zespole,
indywidualny program szkoleń,
atrakcyjny system wynagrodzenia.Requirements:
At least two years of experience with SAP ERP SD modules,
ABAP and/or JAVA software development experience,
Higher education,
Proficiency in English,
An ability to think analytically and independently,
Engagement and mobility,
Comprehensibility and an ability to share knowledge,
Knowledge of German would be a plus.
What we offer:
Work on interesting Business-IT projects,
Working along with experienced consultants as a part of a competent team,
Personalized training program,
Competitive salary.

Konsultant junior CRM – nr ref. SAP_CRM_J

Oczekiwania: min. 2-letnie doświadczenie w pracy w module SAP ERP SD, doświadczenie z zakresu programowania ABAP i/lub JAVA, wykształcenie wyższe, znajomość języka angielskiego, umiejętność analitycznego myślenia i samodzielność, zaangażowanie i mobilność, komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy. Dodatkowymi atutami będą: znajomość