Nubiz Spółka z o.o.,  ul. Ślężna 112B/1,  53-111 Wrocław

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339040, REGON 021085750, NIP 8992680969, kapitał zakładowy Spółki wynosi 45 000 zł.

Jeśli mają Państwo pytania związanie z naszą ofertą lub jeśli chcą Państwo wysłać do nas zapytanie ofertowe, zapraszamy do kontaktu: Grzegorz Kołodziejczyk tel. +48 665 555 848