Obsługa zwrotów reklamacyjnych


Zakres prac:
Przygotowanie koncepcji, wdrożenie oraz szkolenie użytkowników w obszarze zarządzania zwrotami reklamacyjnymi w firmie handlowej.
Branża:
Sprzedaż narzędzi i elektronarzędzi
Szczegóły:
Fundamentalnym wskaźnikiem, niezbędnym do sprawnego zarządzania firmą handlową lub produkcyjną, jest rentowność produktu. Wskaźnik ten jest zestawieniem przychodów ze sprzedaży z kosztami nabycia bądź wyprodukowania, transportu, magazynowania, załadunku, promocji i kosztów sprzedaży czyli sumą kosztów jakie ponosi firma do momentu odebrana towaru przez klienta. Rzadko jednak uwzględniane są koszty obsługi gwarancyjnej – naprawy lub wymiany towaru. Koszty te są najczęściej bagatelizowane. Należy też zaznaczyć, że są one trudne do zmierzenia ze względu na brak informatycznego wspomagania procesu serwisowania lub, jeżeli taki system istnieje, brak zintegrowanania go z systemem sprzedaży i dystrybucji. Struktura przedsiębiorstwa też może dużo powiedzieć o znaczeniu obsługi serwisowej. Najczęściej serwisem zajmują się osoby niemające nic wspólnego ze sprzedażą. W strukturze firmy Dział Serwisu podlega częściej Kierownikowi Magazynu niż pod Dyrektorowi Sprzedaży.
Do zadań Działu Serwisu możemy zaliczyć obsługę zgłoszeń serwisowych i raportowanie Działowi Sprzedaży o awaryjności i zużyciu towaru i części zamiennych. Informacje te powinny mieć wpływ na kształtowanie polityki Działu Sprzedaży dotyczącej towaru – np. o wycofaniu go ze sprzedaży lub o obniżeniu ceny.
Proces obsługi serwisowej rozpoczyna się w momencie wystawienia faktury sprzedaży dla klienta końcowego ponieważ od tego momentu liczony jest czas gwarancji. Przez ten okres musimy być przygotowani na naprawę lub wymianę awaryjnego towaru. Okres na rozpatrzenie gwarancji to zwykle 14 dni. Jeżeli firma współpracuje z pośrednikiem, sklepem lub hurtownią zaopatrującą klienta końcowego, okres naprawy liczony jest od momentu zgłoszenia awarii w sklepie lub hurtowni. Towar musi jeszcze zostać przywieziony do Działu Serwisu. Trwa to zwykle 1-2 dni. Jeżeli dodamy, że ten sam okres jest potrzebny na ponowne dostarczenie, czas na rozpatrzenie zgłoszenia skraca się o około 4 dni.
Dokument rejestrujący zgłoszenie reklamacyjne pozwala na prowadzenie procesu w kilku kierunkach, przyjęcie towaru reklamowanego, wydanie zamiennika, wydanie części zamiennych, wystawienie faktury korygującej (przy zwrocie) lub też faktury za naprawę jeśli reklamacja została odrzucona lub uznana za niezasadną. Standardowy obieg dokumentów pokazuje powiązania pomiędzy nimi, a specjalnie przygotowane statystyki pokazują powiązania pomiędzy fakturami źródłowymi a zwrotami. Tylko takie rozwiązanie daje  pełen obraz rentowności sprzedaży produktu.

B2B eShop

Zakres prac:
Przygotowanie koncepcji biznesowej oraz dostarczenie kompletnego sklepu internetowego zintegrowanego z systemem SAP ERP.
Branża:
Sprzedaż armatury sanitarnej i systemów grzewczych.
Szczegóły:
Główną zaletą tego rozwiązania jest pełna integracja z systemem SAP wraz dostępem do wszystkich możliwości systemu ERP a także kontrola kredytowa, funkcje partnera, ustalanie ceny, obsługa tekstów. Klient może przeprowadzić kontrolę ATP a pełna integracja z katalogiem produktów (SAP Product Catalog) pozwala w wygodnej formie przygotowywać klientowi listy produktów podobnych, zamienniki, produkty uzupełniające itp. Klient ma też podgląd na ostatnie swoje zamówienia, dostawy, faktury. Może sprawdzić wartość bieżącego kredytu kupieckiego a także złożyć zapytanie ofertowe nawet w formie opisowej bez konieczności wskazania konkretnego indeksu materiałowego. Konsola administratora do zarządzania sklepem została przygotowana po stronie SAP, a wszystkie dane w sklepie, w przeglądarce internetowej są na bieżąco przesyłane za pośrednictwem funkcji RFC.

Automatyczne księgowanie wstępne na podstawie skanu dokumentu

Zakres prac:
Przygotowanie koncepcji biznesowej oraz dostarczenie kompletnego rozwiązania do automatycznego księgowania wstępnego.
Branża:
Przemysł spożywczy
Szczegóły:
Przygotowano program umożliwiający automatyczne księgowanie wstępne z ewentualną ręczną korektą dokumentu na podstawie skanu dokumentu źródłowego. Co ważne skany faktur są widoczne przy wyświetlaniu dokumentów księgowych w module FI. Uwzględniono również elementy pracy grupowej i stąd dokument może być całkowicie zaksięgowany przez inną osobę, która nawet widziała dokumentu w jego wersji papierowej.
Funkcjonalność dedykowana jest wszystkim organizacjom, które chcą przyspieszyć proces księgowania dokumentów, prowadzić systemową kontrolę nad procesem autoryzacji i księgowania (rozwiązanie integruje proces autoryzacji merytorycznej dokumentów i księgowania). Także wszystkim organizacjom, które mają strukturę wielooddziałową i chcą efektywniej planować płynność finansową a także chcą obniżyć koszty administracyjne.