Kompleksowe usługi wdrożeniowe, rozbudowy i utrzymania systemów obejmują m.in.:

 • Całościowe wdrożenia systemu SAP ERP w obszarach FI, CO, MM, WM, PS, SD,
 • Całościowe wdrożenia systemu SAP CRM w obszarach Marketing, Sprzedaż, Serwis, Call Center, Client Switch, Loyalty Management, ICSS,
 • Rozwiązania mobilne Sybase SUP,
 • SAP PLM,
 • Business Workflow,
 • Hurtownia danych BI/BW,
 • Rozwiązania SAP e-commerce oraz integracja z innymi dostawcami,
 • e-Podpis,
 • Migracja danych z poprzednio eksploatowanych systemów,
 • Rozszerzenia i modyfikacje programistyczne,
 • Serwis i bieżąca obsługa istniejących instalacji,

We provide comprehensive implementation, roll-out and maintenance services. These include:

 • Comprehensive implementation of SAP ERP system in FI, CO, MM, WM, PS and SD areas
 • Comprehensive implementation of SAP CRM system in Marketing, Sales, Service, Call Center, Client Switch, Loyalty Management and ICSS areas
 • SAP PLM
 • Business Workflow
 • Business Intelligence/Business Warehouse
 • SAP e-commerce solutions and integration with suppliers
 • Legacy System Migration Workbench
 • Programming enhancements and modifications
 • Servicing and maintaining the existing installations